Mali Klavuz Dergisinin 59. Sayısında Yer Alan Makaleler

Muhasebat E. Başkontrolörü Mehmet KOÇDEMİR -"Kamusal Hesap Verebilirlik: Kavramsal Çerçeve" Makaleye Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

Muhasebat E. Kontrolörü Bekir ŞAHİN - "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu Kapsamında Yapılan ihalelerde Ekonomik Ve Malî Yeterlik İle Mesleki Ve Teknik Yeterliklerinin Belirlenmesine İlişkin Belgeler İle Sözleşme İmzalanmadan Önce verilmesi Gereken Belgeler ve Sorumlulukların Değerlendirilmesi" Makaleye Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

Muhasebat E. Kontrolörü Murat ADIYAMAN - "Kıdem Tazminatlarının Reel Sektör ve Kamu Sektörü Açısından
Hesaplanması, Vergi Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi (1)
" Makaleye Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

 

SIR TASARIM
RSS
Cheap Jerseys Authenic Jerseys Authenic Jerseys Football Jerseys Football Jerseys Hockey Jerseys Hockey Jerseys